Thiết kế và thi công hoàn thiện. Nhà a Phong - Đồng Xoài, Bình Phước.