Thiết kế thi công nhà Anh Giàu - Long Bình, Biên Hoà