Thiết kế - thi công hoàn thiện nhà anh Thụ - Long Bình Tân, Biên Hoà.