Thiết kế và thi công hoàn thiện. Nhà chị Dung - Biên Hoà.